Most Cited

1
Drilling Technology Challenges and Resolutions in Fuling Shale Gas Field
Niu Xinming
2014, 42(4): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.04.001
2
Large-Scale Multi-Stage Hydraulic Fracturing Technology for Shale Gas Horizontal Well JY1HF
Zhou Dehua, Jiao Fangzheng, Jia Changgui, Jiang Tingxue, Li Zhenxiang
2014, 42(1): 75-80. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.015
3
Application of Multi-Well Pad in Unconventional Oil and Gas Development in China
Zhang Jincheng, Sun Lianzhong, Wang Jiachang, Zang Yanbin
2014, 42(1): 20-25. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.004
4
The Key Drilling Technologies in Fuling Shale Gas Field
Ai Jun, Zhang Jincheng, Zang Yanbin, Xu Mingbiao
2014, 42(5): 9-15. doi: 10.11911/syztjs.201405002
5
Integration Technology of Geology Engineering for Shale Gas Development
Zeng Yijin
2014, 42(1): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.001
6
Status and Prospect of Multi-Well Pad Drilling Technology in Shale Gas
Chen Ping, Liu Yang, Ma Tianshou
2014, 42(3): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.03.001
7
A New Method for Evaluating Shale Fracability Index and Its Application
Jiang Tingxue, Bian Xiaobing, Su Yuan, Liu Shuanglian, Wei Ran
2014, 42(5): 16-20. doi: 10.11911/syztjs.201405003
8
Development and Pilot Test of Hydro-Oscillator
Li Bo
2014, 42(1): 111-113. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.022
9
Evaluation Model for Shale Brittleness Index Based on Mineral Content and Fracture Toughness
Liao Dongliang, Xiao Lizhi, Zhang Yuanchun
2014, 42(4): 37-41. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.04.007
10
Development and Reflection of Oil-Based Drilling Fluid Technology for Shale Gas of Sinopec
Lin Yongxue, Wang Xianguang
2014, 42(4): 7-13. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.04.002
11
Research Status and Prospect of Hydraulic Oscillator Worldwide
Ming Ruiqing, Zhang Shizhong, Wang Haitao, Hong Yi, Jiang Shulong
2015, 43(5): 116-122. doi: 10.11911/syztjs.201505020
12
Multi-Stage Horizontal Well Fracturing Technology in Deep Shale Gas Well DY2HF
Jia Changgui, Lu Baoping, Jiang Tingxue, Li Zhenxiang
2014, 42(2): 85-90. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.02.017
13
Difficulties and Technical Countermeasures for Improving Penetration Rate of Horizontal Wells in Honghe Oilfield
Li Kezhi, Yan Jizeng
2014, 42(2): 117-122. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.02.023
14
Challenges and Countermeasures for the Drilling and Completion of Deepwater Wells in the South China Sea
Sun Baojiang, Zhang Zhennan
2015, 43(4): 1-7. doi: 10.11911/syztjs.201504001
15
Present Situations and Prospects of Multi-Stage Fracturing Technology for Deep Shale Gas Development
CHEN Zuo, ZENG Yijin
2016, 44(1): 6-11. doi: 10.11911/syztjs.201601002
16
Fracture Spacing Optimization for Fracture-Network Fracturing in Horizontal Wells
Shao Shangqi, Tian Shouceng, Li Gensheng, He Zhenguo
2014, 42(1): 86-90. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.017
17
The Key Fundamentals for the Efficient Exploitation of Shale Oil and Gas and Its Related Challenges
Chen Mian, Ge Hongkui, Zhao Jinzhou, Yao Jun
2015, 43(5): 7-14. doi: 10.11911/syztjs.201505002
18
Evaluation of Two Thermal Methods in Offshore Heavy Oilfields Development
Liang Dan, Feng Guozhi, Zeng Xianglin, Fang Maojun, He Chunbai
2014, 42(1): 95-99. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.019
19
Understandings on Drilling Technology for Long Horizontal Section Wells
Han Laiju, Niu Hongbo
2014, 42(2): 7-11. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2014.02.002
20
Prediction Method of Shear Instability Region around the Borehole for Horizontal Wells in Bedding Shale
Ma Tianshou, Chen Ping
2014, 42(5): 26-36. doi: 10.11911/syztjs.201405005
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:34
 • To
 • Go